PRO TIM KLADOVO

VAŠ PARTNER ZA eFISKALIZACIJU

Sve o eFiskalizaciji, zakoni, pravilnici, uputstva

Na ovoj stranici Vam pomažemo da se upoznate sa sistemom elektronske fiskalizacije u Srbiji, i  da Vas uputimo u neophodne korake za fiskalizaciju Vašeg prodajnog mesta.

 

Da biste fiskalizovali Vaše prodajno mesto, potrebno je da kod nas dođete samo sa ličnom kartom ili drugim medijumom koji poseduje elektronski sertifikat za elektronski potpis.

 

Takođe, potrebno je da ste pre toga u Agenciji za privredne registre, registrovali sedište ili izdvojeno mesto, odnosno prodajno mesto gde ćete obavljati delatnost.

 

Sve ostalo oko fiskalizacije za Vas završava PRO TIM SERVIS.

Šta je to fiskalizacija?

Fiskalizacija je skup mera, radi evidencije prometa robe, usluga i primljenih avansa u maloprodajnom objektu.

Prometom se smatra svaki izvršeni promet robe i usluga ka fizičkim licima, kao i prema pravnim licima i preduzetnicima ukoliko se obavlja u maloprodajnom objektu. Maloprodajnim objektom smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Tehnički koraci eFiskalizacije

 

1. Priprema neophodne dokumentacije

Registracija prodajnog mesta na portalu Agencije za privredne registre

 

2. Prijava poslovnih jedinica/prodajnih objekata

Na sajtu portalu Poreske uprave ePorezi, svaki obveznik fiskalizacije mora da prijavi broj poslovnih jedinica, odnosno poslovnih objekata za koje su mu potrebni fiskalni uređaji.

 

3.Zahtev za bezbedonosnim elementom

Na istom portalu se podnosi zahtev za bezbedonosni element i upisuje lice, koje će taj element podići u nadležnoj filijali Poreske uprave.

 

4. Aktivacija servisa ( uređaja ) za fiskalizaciju

U elektronski fiskalni uređaj ( hardversko ili softversko rešenje ) ubacuje se bezbedonosni element i aktivira.

 

5. Priprema servisa ( uređaja ) za eksploataciju

U elektronski fiskalni uređaj ( hardversko ili softversko rešenje ) unosi se baza artikala. Nakon toga uređaj je spreman za rad.

 

 

 

Detaljno objašnjenje Poreske uprave kako pravilno popuniti prijavu poslovnog prostora za korisnike fiskalnih uređaja

 

U nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.1) potrebno je uneti ISKLjUČIVO NAZIV prijavljenog maloprodajnog objekta u kome će biti instaliran elektronski fiskalni uređaj i nema potrebe ponavljati naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije, osim ako to nije i naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije. Takođe se u ovo polje ne unosi adresa, tip objekta ili naziv delatnosti.


Podatak o nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije sastoji se od Jedinstvene oznake koju dodeljuje Poreska uprava i NAZIVA POSLOVNOG PROSTORA I POSLOVNE PROSTORIJE.

Podatak o NAZIVU poslovnog prostora i poslovne prostorije će biti upisan u bezbednosni element i ne može se samostalno menjati, bez promene bezbednosnog elementa.

Poreska uprava daje i primer: Obveznik fiskalizacije Samostalna trgovinska radnja "Supermarket ABC" , preduzetnik Petar Petrović ima maloprodajni objekat pod nazivom Prodavnica Mirijevski Bulevar, na adresi Mirijevski Bulevar 152.

U tom slučaju u prijavi PGJO u polje 2.1 unosi: Prodavnica Mirijevski Bulevar. PIB i naziv obveznika fiskalizicije preuzimaju se iz Registra, dok se podaci o adresi i mestu poslovnog prostora i poslovne prostorije preuzimaju iz polja 2.3 do 2.9 navedene prijave.

Jedinstvena oznaka poslovnog prostora i poslovne prostorije će se upisati u bezbednosni element nakon dodele (u ovom primeru 10000001:) od strane Poreske uprave, u procesu personalizacije bezbednosnog elementa.

Kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.2) potrebno je uneti jedan od tipova poslovnog prostora i poslovne prostorije propisanog članom 3. pomenutog Pravilnika, uz striktno poštovanje navedenih uslova. Tako na primer, nemoguće je za obveznika koji pruža stomatološke usluge prijaviti tip poslovnog prostora – AUTOMAT, odnosno samonaplatni uređaj ili DALjINSKA TRGOVINA za obveznika koji pruža usluge u građevinarstvu.

Napominje se da se tip poslovnog objekta bira iz padajućeg menija i označava sa:

FIKSNI – nepomični objekat;POKRETNI – na prenosivim prodajnim objektima (vozilo, autobus...);
DALjINSKA TRGOVINA – trgovina putem interneta i
AUTOMAT – isključivo samonaplatni uređaji (autoperionice, mašine za prodaju kafe, grickalica i benzinske pumpe bez posade...).

Za dodatne informacije o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama može se koristiti polje DODATNO.

Iz poreske uprave napominju da je, ukoliko ste postupili drugačije u odnosu na gore napisana pravila prilikom podnošenja prijave sa podacima za poslovni prostor i poslovne prostorije, potrebno da obrišete poslovni prostor i poslovnu prostoriju koja je dobila jedinstvenu oznaku i da podnesete novu prijavu u kojoj ćete iskazati podatke na ispravan način.

Detalji oko načina brisanja poslovnog prostora i poslovne prostorije mogu se pronaći u Korisničkom uputstvu za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem.

Napominje se i da je u polju 2.12 – Datum početka - omogućeno da datum početka korišćenja poslovnog prostora bude u budućnosti.

Primer prijave na sistem elektronske fiskalizacije sa prikazom bezbedonosnog sertifikata u vidu kartice

Primer funkcionisanja sistema elektronske fiskalizacije

Vrste bezbedonosnih elemenata fiskalizacije:

Zakoni, pravilnici, uredbe, tehničke specifikacije
UPUTSTVA ZA  IZDAVANJE AVANSNIH RAČUNA, REFUNDACIJE, RAČUNA SA INDENTIFIKACIJOM KUPACA