POSLOVNA ELEKTRONIKA - eFakture

Svi korisnici Android fiskalnih uređaja imaju mogućnost da sa Osnovnih paketa ( licenca LPFR + tehnička podrška ) pređu na Plus pakete ( dodat modul za eFakture ).

Na taj način će im biti omogućen rad sa E-Fakturama bez napuštanja aplikacije i odlaska na portal E-Fakture.

 

Dodatne funkcije u Android uređajima su sledeće:

 • Kreiranje fakture
 • Slanje i prijem faktura,
 • Pregled ulaznih i izlaznih faktura
 • Status fakture
 • Obaveštenje o prispeloj fakturi
 • Odobravanje i odbijanje fakture
 • Slanje fakture na mejl

 

Korisnici usluga servisa PRO TIM, mogu u servisu  otvoriti naloge, odnosno registrovati se na portalima eUprave i eFakture.

Servis to može uraditi za Vas. Dovoljno je da dođete sa ličnom kartom ili drugim medijem koji ima sertifikat za elektronski potpis.

 

Korisnici koji nemaju veći obim eFaktura, mogu koriistiti sistem eFaktura, direktno preko servera eFakture.

 

 

 

SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

 

 

Sistem elektronskih faktura je zvanično rešenje koje se koristi za izradu, slanje i prijem faktura .

SEF  je obavezan za:

 • firme javnog sektora
 • privatne sektore koji su u sistemu PDV-a.

Možete biti i dobrovoljni korisnik SEF-a.

 

Zakon o elektronskom fakturisanju podrazumeva

 • Izdavanje elektronske fakture
 • Slanje elektronske fakture
 • Obrada
 • Prijem elektronske fakture
 • Čuvanje elektronske fakture
 • Evidentiranje u Sistemu elektronskih faktura (SEF).

Rok za prihvatanje ili odbijanje fakture

Što se tiče rokova javni sektor ima rok od 15 dana da prihvati ili odbije elektronsku fakturu. Ukoliko se ne pruži povratna informacija u pomenutom roku faktura će se smatrati prihvaćenom.

Privatan sektor ima rok od 15 dana da prihvati ili odbije elektronsku fakturu. Nakon isteka roka, primalac fakture će ponovo biti obavešten i rok će biti produžen za dodatnih 5 dana. Ukoliko se do  tada ne izjasni, faktura će se smatrati odbijenom.

Čuvanje elektronskih faktura

Fakture koje su primljene ili izdate od strane privatnog subjektora čuvaju se deset godina, dok fakture koje su primljene ili izdate od strane javnog sektora čuvaju se trajno.

PDV kategorije

Neke od PDV kategorija su:

S – Standardno obračunavanje PDV-a
Ova oznaka se koristi kada se izdaje faktura sa PDV-om bez obzira da li je u pitanju stopa od 10% ili 20%

AE – Obrnuto obračunavanje PDV-a
AE se koristi kod internog obračuna, tj. kada dobavljač ne plaća PDV već kupac ili kada imate promet robe i usluga u građevinarstvu veći od 500.000 dinara.

E – Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
Korisnik usluge ne plaće PDV na promet roba i usluga i ne postoji mogućnost da se na ulazne fakture PDV odbije. To su uglavnom medicinske, obrazovne, kulturne, naučne, verske usluge…

SS – Posebni postupci oporezivanja
Ukoliko izravalac računa nije u sistemu PDV-a koristi šifru SS.
Ovu kategoriju koriste i firme koje nisu u sistemu PDV-a, turisticke agencije….

Pojašnjenje svih šifri nalazi se na sledećem linku: https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=218&cache=sr

 

Dodatne informacije:

 • Ukoliko izdajete fakturu preko sistema elektronskih faktura primaocu koji nije registrovan u SEF-u, sistem će izvršiti registrovanje i primalac će putem email-a primiti obaveštenje o primljenoj fakturi.
 • Ukoliko firma koja je u sistemu PDV-a izdaje fakturu firmi koja nije u sistemu PDV-a, firma tj. Izdavalac fakture nije u obavezi da fakturu izda elektronski. Ovo dovodi do toga da firma mora pri izdavanju računa znati da li je klijent u sistemu PDV-a ili ne.
 • U slučaju da izdajete Fakturu bez naknade, niste u obavezi da se izdajete fakturu elektronski.
 • E-faktura se ne izdaje ni kada je reč o maloprodaji, jer je sve integrisano uvođenjem novog Zakona o fiskalizaciji. Tako da je dovoljno izdati fiskalni račun kako fizičkom licu tako i pravnom licu. 
 • U slučaju da maloprodaja vrši prodaju ka korisniku budžetskih sredstava izdaje se fiskalni račun sa identifikacijom kupca sa opcijom 12 i unosom JBJKS i PIB. Budžetski korisnik nakon izdavanja računa dostavlja  prodavcu potvrdu kojom potvrdjuje da nije koristio fiskalni račun za knjiženje. Prodavac stornira fiskalni račun i evidentira eFakturu.