ZAHTEV ZA EFISKALIZACIJU

NAZIV FIRME, PIB, MATIČNI BROJ *
PDV STATUS *
ESIR, LPFR *
POČETAK RADA (opciono ) *
KONTAKT TELEFON *
KONTAKT E-MAIL *
NAPOMENA *