PRO TIM SERVIS KLADOVO

ovlašćeni distributer i serviser fiskalne i pos opreme

SERVIS ELEKTRONIKE PRO TIM KLADOVO

je specijalizovani ovlašćeni servis poslovne elektronike. Primarna delatnost je plasman, implementacija i održavanje fiskalnih i pos sistema, kao i prateće opreme. Sekundarna delatnost servisa je implementacija poslovnog i ebanking softvera, sa naglaskom na implementaciju eFaktura i on-line plaćanja. PRO TIM SERVIS svojim klijentima pruža tehničku i logističku podršku po sistemu 24/7 - UVEK DOSTUPNI.

 

Naši partneri:

24/7 SISTEM SERVIS

Tipski paketi ugovora održavanja / tehničke podrške / sa mesečnim paušalom
 
 
 
TEHNIČKA PODRŠKA u okviru servisnih paketa pokriva:
     - administrativne usluge, dostupnost servisa radnim danima u radno vreme, do deset servisnih intervencija godišnje, daljinsku podršku po sistemu 24/7 putem.
     - delovi i izlasci na teren nisu uključeni u cenu tehničke podrške.
 
NAPOMENA: svi servisni paketi se plaćaju u prvoj godini za period od meseca aktivacije do 31.12. tekuće godine, a zatim od 1.januara naredne godine na 6 meseci.
 
INT RASTER:  OSNOVNI PAKET LPFR( lokalni procesor fiskalnih računa, daljinska tehnička podrška )
 
M2M SOLUTIONS: OSNOVNI PAKET TERON ( softver Teron, administriranje baze servisa, lokalni procesor fiskalnih računa, daljinska tehnička podrška )
 
DIGITRON IST:  OSNOVNI PAKET ALLEGRA ( softver Allegra, back office kod korisnika, lokalni procesor fiskalnih računa, daljinska tehnička podrška )
 
GALEB: OSNOVNI PAKET COMPLET SOLUTIONS ( softvera ERP, back office kod korisnika, LPFR, daljinska tehnička podrška proizvođača, zamenski uređaj )
 
INTERNET DODATAK ( SIM ): A1
 
Garantovana brzina odziva servisa je 24h za sve prijave kvara radnim danom od 08.oo do 20.oo časova ( prijem uređaja, dijagnostika uređaja, predlog servisnog rešenja ).
Korisnici su dužni da sa uređajem dođu u servis. Izlazak servisera i servisne intervencije na terenu nisu deo osnovnog paketa i posebno se plaćaju.

U okviru servisa poslovne elektronike, servis PRO TIM, pored fiskalne i pos opreme, za Vas instalira, implementira i servisira i drugu poslovnu birotehniku:

 

- STONI RAČUNARI

- LABTOPOVI

- LASERSKI ŠTAMPAČI

- TERMALNI ŠTAMPAČI

- MREŽNA OPREMA

 

PRO TIM SERVIS za Vas instalira i održava pos terminale za plaćanje preko kartica i drugu opremu i neophodni softver za elektronsko bankarstvo.

 

Za Vas implementiramo i održavamo:

- eBanka

- eUprava

- eFakture

   

    Osnovna paleta servisnih usluga    

          

Registracija prodajnog mesta

Odjava prodajnog mesta

Registracija bezbedonosnog elementa

Odjava bezbedonosnog elementa

Preuzimanje bezbedonosnog elementa

Instalacija bezbedonosnog elementa

Deinstalacija bezbedonosnog elementa

Inicijalna obuka

Startno formiranje baze artikala do 600 artikala

Unos / izmena / artikala

Dijagnostika i servisiranje fiskalnih uređaja

 

KOMPLETNA IMPLEMENTACIJA FISKALNOG REŠENJA 

( registracija prodajnog mesta, registracija, preuzimanje i instalacija bezbednosnog elementa, obuka, unos do 100 artikala )

 

Fiskalizacija ( prijava, preuzimanje i aktivacija b.e. )

Defiskalizacija

Zamena bezbedonosnog elementa ( prijava, preuzimanje i aktivacija b.e. )

Daljinska podrška putem udaljene konekcije.

OSNOVNE SPECIFIČNOSTI RADA SERVISA:

 

 

PRO TIM SERVIS JE SPECIJALIZOVANI SERVIS ZA PRUŽANJE TEHNIČKE PODRŠKE PREDUZETNICIMA i drugim PRAVNIM LICIMA.

 

PRO TIM SERVIS NEMA CALL CENTAR, jer Vam je serviser uvek dostupan u servisu i putem mobilnih komunikacija i mreža.

PRO TIM SERVIS VAM JE UVEK DOSTUPAN PUTEM DALJINSKE PODRŠKE.

Za korisnike usluga PRO TIM SERVISA u slučaju potrebe izlazimo na lokaciju korisnika.

Korisnici usluga servisa uvek mogu računati na zamenski uređaj, dok je njihov na popravci.

Za svaki uređaj se vodi servisna knjižica.

 

PRO TIM SERVIS funkcioniše kao SERVIS ZA PREDUZETNIKE ( svojim korisnicima pružamo maksimalnu administrativno tehničku podršku i logistiku poput registracije u APR-u obezbeđivanje neophodne poslovne birotehnike, fiskalizacija prodajnog mesta, izrada pečata, implementacija eFaktura  i slično ).

Svoje korisnike takođe snabdevamo neophodnim potrošnim materijalom.