PUTNI NALOG

- NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE - 
MARKA/MODEL/TIP/REGISTRACIONI BROJ VOZILA *
IME I PREZIME VOZAČA, JMBG
DATUM I SAT POLASKA
DATUM I SAT POVRATKA
POČETNO I KRAJNJE STANJE BROJAČA
PREĐENO KILOMETARA
SVRHA SLUŽBENOG PUTOVANJA
SIPANO GORIVA *
BROJ PUTNOG NALOGA *
BROJ RAČUNA ZA GORIVO I DRUGE TROŠKOVE
Prilog

Max file size (Mb): 2

Max number of files: 1

Naši partneri: