PRO TIM KLADOVO

ovlašćeni distributer i serviser fiskalne i pos opreme

info strana

SRĐAN BELONIĆ PR

SERVIS ELEKTRONIKE FISKALNI I POS SISTEMI PRO TIM KLADOVO

PIB: 106905916, M.BR.: 62360615

Sipski kanal bb 19320 Kladovo

 

e-mail: office@protimkladovo.net

 

 

Prodajno servisni uslovi:

 

U slučanju neimanja drugog Ugovora, primljeni, odnosno odobreni račun - otpremnica, ima formu Ugovora bez vremenske klauzule, sa pravom raskida bez posebnih uslova, osim onih naznačenih ovim opštim uslovima prodaje i servisiranja ili posebno naznačenih u računu ili otpremnici.

 

Servis PRO TIM uređaje i poslovni softver nabavlja i instalira isključivo na zahtev korisnika. Rok isporuke uređaja i usluga je 30 dana od dana uplate. Uređaji, delovi i oprema, kao i softver i usluge, iskazani računom-otpremnicom, korisnik je dužan da koristi u skladu sa zakonom. Korisnik kupuje uređaj ali ne i softver u njemu. Korisnik nema pravo bez dozvole proizvođača ili servisa da radi popravke i korekcije na njima. Poslovni softver, ESIR i LPFR iskazani dokumentom su vlasništvo proizvođača i iznajmljuju se na period iskazan računom-otpremnicom. 

 

Dvogodišnja garancija počinje da važi datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se računom. Osnovni uslov garancije je korišćenje uređaja po preporuci proizvođača, bez fizičkih oštećenja i donošenje uređaja na redovni godišnji tehnički pregled, 12 meseci od datuma prijema uređaja. Ukoliko se uređaj ne donese na tehnički pregled u servis, korisnik gubi pravo na dalju garanciju. Garancija za potrošne delove uređaja: štampačke jedinice, sekače, tastere, napajanja i baterije je 90 dana. Garancija za polovnu robu, ugrađene rezervne delove i usluge servisiranja je 90 dana.

 

Uplatom ili potvrdom o saglasnosti po računu ili otpremnici, korisnik je saglasan sa uslovima prodaje i servisiranja, i potvrđuje prijem stavki po izdatom računu. Ukoliko niste saglasni sa ovim Ugovorom, odnosno prodajno servisnim uslovima, dužni ste da u roku od 15 dana od prijema računa-otpremnice, robu vratite i saglasni ste da servis ima pravo na 15% od vrednosti uređaja, iskazanog računom-otpremnicom, na ime troškova i  korišćenja uređaja, a u slučaju vraćanja korišćenog uređaja i zahteva za povraćaj novca. Uređaje ostavljene na servisiranje, korisnik je dužan da podigne u roku od šest meseci od datuma predaje na servis. Nakon isteka roka za preuzimanje, servis može naplaćivati ležarinu ( čuvnje uređaja ). Nakon godinu dana od dana predaje uređaja na servis, servis ima pravo raspolaganja uređajem bez obaveze prema korisniku. Servis ima rok od 48 sati od prijema uređaja u servisu, da uradi dijagnostiku uređaja i dodatnih nedelju dana da korisnika obavesti o ceni popravke. Nakon dobijene saglasnosti za popravku, servis je dužan da u roku od 15 dana od utvrđene dijagnostike uređaj popravi, osim u slučaju  nemogućnosti obezbeđivanja delova. U slučaju da je reč o uređaju koji se koristi u sistemu fiskalizacije ili je neophodan za neometano poslovanje na prodajnom mestu, servis ( zavisno od stanja lagera, bez obaveze ) obezbeđuje zamenski uređaj za uređaje pod garancijom po ceni umanjenoj za 90% od cene iznajmljivanja. Nakon isteka garancije zamenski uređaj se naplaćuje u punom iznosu. Korisnici koji žele dodatnih 12 meseci garancije nakon isteka fabričke garancije, dužni su da uređaj donose pre isteka garancije uređaj na redovan tehnički pregled.

 

Napomena: Važeće prodajno servisne uslove možete pratiti preko web strane servisa:

www.protimkladovo.net ili podneti zahtev servisu da Vam pošalje elektronskom poštom..

 

Sve primedbe i sugestije, kao i poslovnu komunikaciju sa servisom možete ostvariti pored ličnog dolaska u servis i preko elektronske pošte: office@protimkladovo.net.

 

Link za preuzimanje: Servisno prodajni uslovi.